КОИ СМЕ НИЕ?

„Агродивелъпмънт“ ЕООД  е регистриран земеделски производител, който започва своята дейност в сферата на земеделието през 2015 г. Ние обработваме собствени земеделски земи, намиращи се в землищата на село Мирянци, село Огняново и село Мокрище,  община  Пазарджик.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ

За нас е от първостепенна важност да удовлетворим всички изисквания на клиента – от търговеца на едро до крайния потребител. Нашата мисия е да създадем българска продукция на конкурентна цена. 

За да гарантираме винаги високото качество на произведените от нас стоки, ние следим всяка стъпка от процеса на създаването им. Контролът започва от засаждането, минава през отглеждането и завършва с брането и съхранението.

НАШИТЕ ПРАВИЛА

В основата на нашата успешна земеделска практика стоят 4 прости правила:

  1. Почтеност;

  2. Уважение към земята;

  3. Уважение към хората, с които работим;

  4. Лична отговорност и отговорност към нашите партньори.

Pin It on Pinterest